Direct naar hoofdmenu / zoekveld

Vuurwerk

vuurwerk

Vlak voor de eindejaarsfeesten wordt er in de winkels massaal vuurwerk worden aangeboden. De laatste jaren wordt er steeds meer vuurwerk verkocht. Zoals veel consumenten zal je geneigd zijn om thuis een klein vuurwerkspektakel te houden.

 

Maar opgepast: feestvuurwerk of een pyrotechnisch tuig mag noch verkocht noch gebruikt worden zoals eender welk ander product! Het gaat wel om springstoffen! Een te zware lading, een slechte verpakking, een gebrekkige informatie of een onjuist gebruik kunnen een dramatische afloop hebben: afgerukte ledematen, zware brandwonden of zelfs de dood.

 

Sedert 2000 onderneemt de FOD Economie een ruime actie om het onherstelbare te voorkomen: nieuwe wetgeving, versterkte controles, inbeslagnames, informatiecampagnes,… waaronder een gratis brochure 'Dat het feest maar geen drama wordt' (zie rechterkolom).

Oudjaar

Het afsteken van vuurwerk mag alleen na toelating van de burgemeester. Met oudjaar heb je die toelating niet nodig. Feestvuurwerk afsteken op Nieuwjaarsnacht op 1 januari van 00.00 uur tot 01.00 uur is toegelaten, maar NIET op de Grote Markt, het Zimmerplein, de Eikelstraat, de voetpaden, de rijweg en binnen de 10 meter rond bebouwing. Gebeurt dit toch, dan riskeer je een maximumboete van 250 euro. (zoals aangepast met de bijzondere politieverordening, goedgekeurd door gemeenteraad van 15 december 2014)

Let wel dat de hinder voor de buurt beperkt blijft en wees voorzichtig. Volg steeds de gebruiksaanwijzingen op de verpakking. Steek nooit vuurwerk af vanuit de hand en richt zeker niet op andere personen. Hou er ook rekening mee dat dieren niet zo van vuurwerk houden. Steek nooit vuurwerk dat weigert af te gaan opnieuw aan. Draag geen synthetische kledij. Ruim alle vuurwerkresten op.

 

Meer weten? Lees er het politiereglement op na. Opgelet: Het aangepaste politiereglement, aangevuld met de bijzondere politieverordening (gemeenteraad van 15 december 2014), wordt goedgekeurd op de gemeenteraad van januari.

 

Wie buiten deze toegestane periode toch vuurwerk afsteekt zonder vergunning riskeert een overlastboete die kan oplopen tot 250 euro per overtreding.

Als je vuurwerk gaat afsteken, hou dan zeker rekening met volgende tips:

 • Kinderen nooit vuurwerk laten ontsteken.
 • Personen onder invloed houden zich best niet bezig met het ontsteken ervan.
 • Hou kinderen en toeschouwers op een veilige afstand.
 • Plaats het grondvuurwerk op een vlakke en harde ondergrond. Let erop dat de ondergrond DROOG is!
 • Pijlen dienen zo vertikaal als mogelijk opgesteld te worden.
 • Indien er meerdere personen vuurwerk afsteken, maak dan duidelijke afspraken en neem voldoende afstand van elkaar.
 • Nooit de stokken van de vuurpijlen inkorten.
 • Bij het klaarmaken van pijlen en grondvuurwerk het lont iets horizontaal brengen en ontsteken aan het begin van de lont.
 • Met gestrekte arm ontsteken en zeker niet boven het vuurwerk hangen met het lichaam.
 • Nooit proberen van vuurwerk dat niet of onvolledig is afgegaan terug te ontsteken.
 • Vuurwerk op een veilige en droge plaats bewaren.
 • Niet afgegane vuurwerk nooit binnenshuis brengen.
 • Hou voldoende afstand tussen plaats van ontsteken van het vuurwerk en nog te ontsteken vuurwerk.
 • Zorg dat het aangeboden vuurwerk zorgvuldig uitgekozen is door de verkoper en gekeurd  is voor feestvuurwerk , en bovendien beschikken over de nodige vergunning om U veilig feestvuurwerk ter beschikking te stellen.
 • Het is verboden om aan minderjarigen die jonger zijn dan 16 jaar om het even welk vuurwerk te verkopen of zelfs maar af te geven. (Uitzonderingen op deze regel zijn kamervuurwerk, klappertjes en ander klein vuurwerk volgens hun klasse). Veel vuurwerk zal alleen verkocht en afgegeven worden aan personen vanaf 18 jaar.

Contactinformatie

Brandweerzone Rivierenland – post Lier

Hoogveldweg 97
2500 Lier
112: dringend alarm (24 uur op 24)
Tel. 03 488 50 00: niet-dringend ala...

Gerelateerd

Documenten