Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home   Veiligheid & Preventie   Preventietips   Voorkom natuurbranden

Voorkom natuurbranden

natuurbrand

De natuur is mooi maar ook kwetsbaar. Een brandje in het bos, op de hei of in de duinen loopt al snel uit de hand, want natuurbranden zijn grillig en moeilijk te bestrijden.

 

Vuur kan zich razendsnel verspreiden via kruinen van bomen en kan heel onverwachts op de  rond opduiken. Ieder vuurtje in een natuurgebied kan uitlopen op een verwoestende brand. Het grootste gevaar voor mensen is, dat ze door het vuur ingesloten raken en niet meer weg kunnen komen.

Hoe een natuurbrand ontstaat

Iedereen weet het eigenlijk wel: roken in een droog bos is niet verstandig. Eén weggeschoten peuk is al genoeg om een groot gebied af te laten branden. Maar ook afval kan brand veroorzaken. Bijvoorbeeld een glazen fles waar de zon op schijnt, kan als vergrootglas werken.

 

Zelfs uw auto kan brandgevaar opleveren. De katalysator, die vaak aan de onderkant zit, wordt erg heet. Als u de auto in droog, hoog gras wegzet, kan dat daardoor in brand vliegen. Verder zijn barbecueën en een kampvuur maken natuurlijk erg gezellig, maar het gevaar van brand is groter dan u denkt.

Naast menselijk gedrag zijn de volgende omgevingsfactoren van invloed op het ontstaan van natuurbranden.

 • Soort begroeiing: de meeste branden in natuurgebieden ontstaan in helmgras en heide, die erg brandbaar zijn. Loofbomen - waar in de zomer blad aan zit – branden minder snel dan naaldbomen.

 • Luchtvochtigheid: hoe droger de omgeving, des te groter is de kans op branden.

 • Temperatuur: een hoge temperatuur vergroot de kans op het ontstaan van brand.

 • Wind: lage begroeiing en takken die op de grond liggen, drogen door harde wind snel uit. Als er dan een brand ontstaat, kan die zich snel uitbreiden. Onder deze omstandigheden is een brand bijna niet te controleren of te blussen.

 • Jaargetijde: In de winter en het vroege voorjaar is de sapstroom in de bomen nog niet op gang gekomen. Dat betekent dat ze nog erg droog zijn en daardoor snel in brand kunnen raken.

 • Seizoen: In vakantietijd is het druk in de natuurgebieden. Omdat het merendeel van de branden door menselijk handelen ontstaat, is de kans op brand dan groter.

Wat u kunt doen

 • De brandweer kan veel doen om brand te voorkomen of te blussen, maar is daarbij afhankelijk van u als bezoeker van een natuurgebied. Om een natuurbrand te voorkomen is een beetje extra aandacht al voldoende. Natuurlijk bent u strafbaar als u een brand veroorzaakt,  maar het gebeurt vaak onbewust. Wat u bewust kunt doen om een natuurbrand te voorkomen, is het volgende:

 • natuurbrand

  Let op waar u uw auto neerzet. Parkeer bijvoorbeeld niet op bospaden; brandweervoertuigen moeten altijd vrij baan hebben. 

 • Rook liever niet in het natuurgebied, of maak uw peuk zorgvuldig uit (nat), voordat u hem wegdoet. Indien een rookverbod geldt, dient u zich daar natuurlijk aan te houden. 

 • Gooi afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. Als dat niet kan, neem het afval mee en gooi het thuis weg. 

 • Houdt u zich wat barbecues, kampvuren en vuurkorven betreft aan de regels die op uw vakantieverblijf of in de gemeente gelden.

Als er toch brand is

 • Blijf kalm

 • Bel 112 en geef uw locatie zo goed mogelijk door.

 • Ga niet zelf proberen een natuurbrand te blussen.

 • Vlucht via de gemarkeerde plaatsen naar een veilige plaats. Een veilige plaats bij een natuurbrand is de openbare weg of de bebouwde kom.


Contactinformatie

Brandweerzone Rivierenland – post Lier

Hoogveldweg 97
2500 Lier
112: dringend alarm (24 uur op 24)
Tel. 03 488 50 00: niet-dringend ala...