Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home   Organisatie   Brandweerdienst   Geschiedenis   Het korps vrijwilligers pompiers

Het korps vrijwilligers pompiers

Oude wagen

Bij het oprichten van het "KORPS VRIJWILLIGERS POMPIERS", op 30 november 1899 (K.B. van 28/04/1900) beschikte de brandweerdienst over vijf brandspuiten waarvan twee zuig- en perspompen, twee afschuivende perspompen, brandemmers, brandkuipen en een waterkar. Het korps was samengesteld uit drie officieren, een sergeant-foerier, drie sergeanten, zes korporaals, drie hoornblazers en een vijftiental manschappen.

 

Om lid te worden moest je minstens achttien en hoogstens vijftig jaar oud zijn. Er werd de voorkeur gegeven aan ambachtslieden uit de bouwnijverheid. In het korps zetelde ook een tuchtraad die elf leden telde. Vier kwamen van rechtswege en de zeven andere werden jaarlijks door de leden van het korps zelf gekozen.

 

De kledij van het brandweerkorps bestond uit een lange blauwe kiel met kokarde op de linkerborst, politiemuts, zwarte leren getten, donkerkleurige broek en zwarte schoenen.

 

De manschappen werden buiten de oproepingen voor brand en andere rampen aangezocht om deel te nemen bij verscheidene intredens; zo moesten onze brandweermannen de militaire eer bewijzen bij het eerste ambtelijk bezoek van de gouverneur der Provincie Antwerpen.

 

In de jaren 1900 bevond het blusmateriaal zich in de stadslokalen van de Spaanse Poort, in Den Bril. In 1908 was er ook een pomp met toebehoren op Lisp in een daarvoor speciaal gebouwd lokaal. Als er een brand ontstond moesten politie en nachtwakers onmiddellijk de burgemeester, de politiecommissaris en de pompiers verwittigen. De hoornblazers kondigden dan verder de brand aan in wijken en straten.

Contactinformatie

Brandweerzone Rivierenland – post Lier

Hoogveldweg 97
2500 Lier
112: dringend alarm (24 uur op 24)
Tel. 03 488 50 00: niet-dringend ala...