Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home   Organisatie   Brandweerdienst   Geschiedenis   De modernisering van het korps

De modernisering van het korps

Oude wagens

In de 20ste eeuw lieten de opeenvolgende stadsbesturen niets onverlet om het pompierskorps te voorzien van nieuw materiaal dat beantwoorde aan alle wettelijke vereisten.

 

In 1924 werd dan ook beslist om een draagbare motorpomp met een waterdebiet van 60.000 liter per uur en een mechanische ladder van 15 meter aan te kopen.

 

De moeilijkheden om het materiaal op de plaats van de ramp te brengen namen echter niet af. Pas in 1937, door de aankoop van een brandweerwagen, waren de vroegere beslommeringen voorbij.

In de daaropvolgende decennia werd meer en meer rollend brandweermaterieel aangekocht. Een autopomp (bestemd voor de bestrijding van bos- en heidebranden) en een ladderwagen van 30 meter werden in gebruik genomen in 1964 en bleven in dienst bij de Lierse brandweer tot 1985. Deze twee brandweerwagens zijn inmiddels terug in het bezit van brandweer Lier en worden o.a. gebruikt voor deelname in optochten.


Met de wet inzake de Civiele Bescherming van 1963, en met een Koninklijk Besluit van 1967 inzake de organisatie van de gemeentelijke en gewestelijke brandweerdiensten, werd de basis gelegd voor de huidige organisatie van de brandweer in België.

 

De brandweerdienst van Lier diende zowel de stad Lier als de gemeente Ranst (waar later trouwens een vooruitgeschoven brandweerpost zou worden opgericht) te beschermen. De brandweerdienst van Lier werd aangeduid als Z-centrum van een gewestelijke groep, waartoe ook Nijlen, Berlaar en Duffel behoren.

 

In 1979 werd dan een eerste stap tot professionalisering van het korps genomen. De gemeenteraad besloot toen om een beroepskorporaal in dienst te nemen die instond voor het onderhoud van het materieel.

 

Een tweede stap werd gezet in 1981. De gemeenteraad achtte het verantwoord en gepast (gelet op het toenemend aantal taken die een steeds grotere specialisatie vergen) om een brandweerofficier in vast dienstverband aan te werven.

 

In 1999 heeft het korps zijn 100-jarig bestaan uitgebreid gevierd met tal van activiteiten.

 

Vandaag de dag is de brandweer van Lier een modern uitgerust korps met bijna 100 manschappen, verdeeld over 2 kazernes.


Contactinformatie

Brandweerzone Rivierenland – post Lier

Hoogveldweg 97
2500 Lier
112: dringend alarm (24 uur op 24)
Tel. 03 488 50 00: niet-dringend ala...