Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home   Organisatie   Brandweerdienst   Geschiedenis

De voorgeschiedenis

De voorgeschiedenis

Het exacte tijdstip van het ontstaan van de Lierse brandweer is niet met juistheid te bepalen. Toch is er een sterk vermoeden dat we het jaar 1370 mogen vooropstellen als het jaar waarin de voorloper van de huidige brandweer is ontstaan.

Bij de grote brand in 1370 buiten de Leuvensepoort vielen vele huizen ten prooi aan de vlammen. Ten einde het brandgevaar voortaan in de mate van het mogelijke in te perken, nam de toenmalige magistraat het besluit om wakers in dienst te nemen die 's nachts de ronde moesten doen roepende: "Hoed U vier".

 

In 1483 teisterde een nieuwe, ontzettende ramp ons stadje en legde in de Berlarij meer dan 200 woningen in de as. De schade was zo omvangrijk dat Maximilaan Van Oostenrijk onze stad gedurende 10 jaar onthief van alle lasten.

 

In 1526 brandde het huis "De Lelie" af, gelegen op de hoek van de Eikelstraat en de Grote Markt. De brand nam zo'n uitbreiding dat zelfs het oude begijnhof werd aangetast.

 

In 1609 werd de toren van de St. Gummaruskerk door brand vernield. Ten einde bij te dragen tot de wederopbouw werd gedurende verscheidene jaren de accijns op de bieren verzwaard.

 

In 1665 brak een geweldige brand uit in de Antwerpsestraat die de voorloper zou geweest zijn van een grote pestepidemie in de stad, en volgens de legende meer dan 2.000 mensenlevens eiste.

 

In 1702 werd de toren van onze hoofdkerk andermaal door brand vernield. Men maakte op die brand de volgende tijdspreuk: "TeMpestate CeCIDIt", wat zoveel wil zeggen als "Door storm verwoest", en waarin met het Romeinse cijfer MDCCII aantreft.

 

oude tekeningMen bleef gebruik maken van nachtwakers tot het begin van de 19e eeuw. Later stelde men een waker aan die op de kerktoren elk kwartier zijn geruststellend hoorngeschal liet weergalmen. In geval van brand werd de stormklok geluid. Een lantaarn - uitgehangen langs de torenopeningen - wees de bedreigde stadskant aan.


In de tweede helft van de vorige eeuw werd er door het stadsbestuur een brandcommissie samengesteld, bestaande uit een opperbrandmeester, een onderopperbrandmeester een secretaris, vier wijkmeesters, zes brandmeesters binnen de stad, en zeventien brandmeesters buiten de stad.

 

Net zoals alle andere oude brandweerkorpsen heeft Lier de tijd van de handpompen en brandemmers gekend. Bij elke oproep moesten de pompiers het zware materiaal, zoals bijvoorbeeld de waterbakkar die steeds met water gevuld klaarstond, ter plaatse sleuren alvorens zij hun ondankbare taak konden aanvatten.

 

De militaire overheid had in hun magazijnen een zuig- en perspomp laten plaatsen om de stad van dienst te kunnen zijn bij brandgevaar. Deze pomp werd bediend door militairen.

 

Door de ongunstige financiële toestand waarin de stad zich bevond door allerhande rampen zoals besmettelijke ziekten, grote branden en overstromingen, was de bezetting van het materiaal eerder gering; nochtans was er steeds sprake van "het aanschaffen van meer benodigdheden".

Contactinformatie

Brandweerzone Rivierenland – post Lier

Hoogveldweg 97
2500 Lier
112: dringend alarm (24 uur op 24)
Tel. 03 488 50 00: niet-dringend ala...