Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home   Organisatie   Brandweerdienst

Brandweerdienst

De brandweer houdt zicht bezig met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand. Tot haar taken behoren ook voorlichting, controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding en rampenbestrijding.

 

Ook wateroverlast en overlast ten gevolge van wespenplagen en dergelijke neemt zij voor haar rekening.

 

De heldenmoed van brandweerlieden spreekt velen tot de verbeelding. In menig kinderdroom speelt de brandweer een belangrijke rol. Toch is de schijnbare onverschrokkenheid om soms levensgevaarlijke situaties te trotseren vooral gebaseerd op een grondige vakkennis, professionaliteit en doorgedreven training en continue bijscholing van nieuwe technieken. En dit evenzeer bij de "vrijwilliger" als bij de beroeps.

 

Dat het soms toch misloopt zagen we bij de gasramp in Ghislenghien, in Nederland bij de vuurwerkramp in Enschede en bij de aanslagen van 11 september in New York. Ondanks de potentiële gevaren, de steeds toenemende eisen en de belasting op het sociale leven staan in België een 16.000 brandweerlieden klaar om in te grijpen bij eender welke calamiteit.

 

Korps 2013

 

Foto: Brandweer Lier 2013

Contactinformatie

Brandweerzone Rivierenland – post Lier

Hoogveldweg 97
2500 Lier
112: dringend alarm (24 uur op 24)
Tel. 03 488 50 00: niet-dringend ala...