Direct naar hoofdmenu / zoekveld
Home   Organisatie

Organisatie

 • Brandweerdienst
  22 januari 2015
  De brandweer houdt zicht bezig met het redden van mens en dier en het voorkomen en bestrijden van brand. Tot haar taken behoren ook voorlichting, controle op preventieve maatregelen, brandbestrijding en rampenbestrijding. Ook wateroverlast en overlast ten gevolge van wespenplagen en dergelijke neemt zij voor haar rekening.
 • Brandweerhervorming
  27 juli 2015
  Naar analogie met de eenmaking van de politiediensten, is de hervorming van de brandweer en de civiele bescherming volop aan de gang. Bedoeling is de hulpverlening aan de bevolking optimaal te reorganiseren, de veiligheid van de burgers en het personeel op het terrein te vergroten, en een beter werkkader te bieden aan de leden van de hulpdiensten.
 • Kazernes


 • Zonaal retributiereglement voor het leveren van prestaties van de hulpdiensten
  20 december 2016 16:24

Contactinformatie

Brandweerzone Rivierenland – post Lier

Hoogveldweg 97
2500 Lier
112: dringend alarm (24 uur op 24)
Tel. 03 488 50 00: niet-dringend ala...